1. THỜI GIAN: 8H30 - 12.00 - CHỦ NHẬT NGÀY 10/10/2021

2. ÁP DỤNG CẢ ONLINE VÀ OFFLINE

- Mua online tại đây: https://www.facebook.com/groups/nguyencongpc

- Mua offline tại 1 cơ sở duy nhất: 377 - 379 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội

3. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG:

flash-sale-1010-giam-gia-len-den-71