1. Thời gian: 5/5 – 31/5/2021

2. Chi tiết chương trình:

-  Nội dung quà: Bộ quà cao cấp có in logo LG gồm.

LG gram 2021

-  Giao hàng khuyến mãi : hàng khuyến mại sẽ được giao kèm với laptop

-  Thời gian giao hàng laptop dự kiến : bắt đầu từ ngày 25/5/2021

-  Chương trình có thể kết thúc trước thời gian nếu lượng hàng khuyến mải được đặt hết