1. Tên CTKM: CHÀO HÈ CÙNG AMD
2. Thời gian CTKM: 15/05/2021 - 15/06/2021
3. Thời gian phát quà: cho đến ngày 30/06/2021
4. Nội dung CT: Khách hàng sẽ nhận được 01 áo khoác khi build PC với các mã CPU AMD thuộc danh sách sản phẩm áp dụng.

Ryzen 5 5600X / Ryzen 7 5800X

Ryzen 9 5900X / Ryzen 9 5950X

Ryzen Threadripper 3960X / Ryzen Threadripper 3970X / Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper PRO 3955WX / Ryzen Threadripper PRO 3975WX / Ryzen Threadripper PRO 3995WX

https://www.amdvietnam.com.vn/khuyen-mai

5. Cách nhận quà: truy cập vào: https://www.amdvietnam.com.vn/khuyen-mai