CHỌN THEO KHOẢNG GIÁ

(Tổng 59 sản phẩm)
NCPC ESPORT 01 (i3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GT 710)
Tiết kiệm: 2.690.000đ
NCPC ESPORT 01 (i3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GT 710)

Còn hàng

6.830.000đ
9.520.000đ -28%
NCPC ESPORT 01 (i3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GT 710)
- Giá bán: 6.830.000đ
- Giá niêm yết: 9.520.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
 NCPC ESPORT 02 (i3-10105F/B560M/8GB RAM/240GB SSD/RX 550)
Tiết kiệm: 3.310.000đ
NCPC ESPORT 02 (i3-10105F/B560M/8GB RAM/240GB SSD/RX 550)

Còn hàng

9.990.000đ
13.300.000đ -25%
NCPC ESPORT 02 (i3-10105F/B560M/8GB RAM/240GB SSD/RX 550)
- Giá bán: 9.990.000đ
- Giá niêm yết: 13.300.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
 NCPC ESPORT 03 (i3-12100F/H610/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1050Ti 4G )
Tiết kiệm: 3.400.000đ
NCPC ESPORT 03 (i3-12100F/H610/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1050Ti 4G )

Còn hàng

12.300.000đ
15.700.000đ -22%
NCPC ESPORT 03 (i3-12100F/H610/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1050Ti 4G )
- Giá bán: 12.300.000đ
- Giá niêm yết: 15.700.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ESPORT 05 (i5-12400F/B660M/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super/650W)
Tiết kiệm: 5.910.000đ
NCPC ESPORT 05 (i5-12400F/B660M/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super/650W)

Còn hàng

15.990.000đ
21.900.000đ -27%
NCPC ESPORT 05 (i5-12400F/B660M/16GB RAM/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super/650W)
- Giá bán: 15.990.000đ
- Giá niêm yết: 21.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ESPORT 06 (i5-11400F/ B560M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ VGA GTX 1650 Super 4G )
Tiết kiệm: 5.900.000đ
NCPC ESPORT 06 (i5-11400F/ B560M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ VGA GTX 1650 Super 4G )

Còn hàng

20.000.000đ
25.900.000đ -23%
NCPC ESPORT 06 (i5-11400F/ B560M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ VGA GTX 1650 Super 4G )
- Giá bán: 20.000.000đ
- Giá niêm yết: 25.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ESPORT 07 (i7-11700F/B560-A/16GB RAM/250GB SSD/VGA RTX 3050 8GB )
Tiết kiệm: 6.740.000đ
NCPC ESPORT 07 (i7-11700F/B560-A/16GB RAM/250GB SSD/VGA RTX 3050 8GB )

Còn hàng

24.160.000đ
30.900.000đ -22%
NCPC ESPORT 07 (i7-11700F/B560-A/16GB RAM/250GB SSD/VGA RTX 3050 8GB )
- Giá bán: 24.160.000đ
- Giá niêm yết: 30.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ESPORT 08 (i3 12100F/H610M/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 Super)
Tiết kiệm: 1.000.000đ
NCPC ESPORT 08 (i3 12100F/H610M/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 Super)

Còn hàng

12.990.000đ
13.990.000đ -7%
NCPC ESPORT 08 (i3 12100F/H610M/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 Super)
- Giá bán: 12.990.000đ
- Giá niêm yết: 13.990.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
NCPC ULTRA 11 (Ryzen 7 5800X/ B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)
Tiết kiệm: 2.600.000đ
NCPC ULTRA 11 (Ryzen 7 5800X/ B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)

Còn hàng

35.790.000đ
38.390.000đ -7%
NCPC ULTRA 11 (Ryzen 7 5800X/ B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)
- Giá bán: 35.790.000đ
- Giá niêm yết: 38.390.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC Asus ROG EVA (Core i9-12900K/ Z690/ 64GB RAM/ 1TB SSD/ RTX 3080/ Màn hình)
Tiết kiệm: 5.000.000đ
Bộ PC Asus ROG EVA (Core i9-12900K/ Z690/ 64GB RAM/ 1TB SSD/ RTX 3080/ Màn hình)

Còn hàng

135.000.000đ
140.000.000đ -4%
Bộ PC Asus ROG EVA (Core i9-12900K/ Z690/ 64GB RAM/ 1TB SSD/ RTX 3080/ Màn hình)
- Giá bán: 135.000.000đ
- Giá niêm yết: 140.000.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
Bộ PC Gaming (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 Super 6GB/700W)
Tiết kiệm: 3.000.000đ
Bộ PC Gaming (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 Super 6GB/700W)

Còn hàng

12.500.000đ
15.500.000đ -19%
Bộ PC Gaming (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 Super 6GB/700W)
- Giá bán: 12.500.000đ
- Giá niêm yết: 15.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ULTRA 12 (Ryzen 9 5900X / B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)
Tiết kiệm: 3.000.000đ
NCPC ULTRA 12 (Ryzen 9 5900X / B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)

Còn hàng

39.600.000đ
42.600.000đ -7%
NCPC ULTRA 12 (Ryzen 9 5900X / B550M/ 32GB RAM/ 250GB SSD/ 1TB HDD/ RTX 3060 Ti/ 750W)
- Giá bán: 39.600.000đ
- Giá niêm yết: 42.600.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC Ryzen 5 5600G |  RAM 16GB | SSD 500GB NVMe
Tiết kiệm: 4.749.000đ
Bộ PC Ryzen 5 5600G | RAM 16GB | SSD 500GB NVMe

Còn hàng

11.250.000đ
15.999.000đ -30%
Bộ PC Ryzen 5 5600G | RAM 16GB | SSD 500GB NVMe
- Giá bán: 11.250.000đ
- Giá niêm yết: 15.999.000đ
- Bảo hành: Theo linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC ESPORT 16 (i3 12100F/B660M-A/16GB RAM/250GB SSD/GTX 1650 Super/ 600W)
Tiết kiệm: 1.000.000đ
NCPC ESPORT 16 (i3 12100F/B660M-A/16GB RAM/250GB SSD/GTX 1650 Super/ 600W)

Còn hàng

15.990.000đ
16.990.000đ -6%
NCPC ESPORT 16 (i3 12100F/B660M-A/16GB RAM/250GB SSD/GTX 1650 Super/ 600W)
- Giá bán: 15.990.000đ
- Giá niêm yết: 16.990.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
NCPC ULTRA GAMING 10 (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ 650W)
Tiết kiệm: 1.100.000đ
NCPC ULTRA GAMING 10 (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ 650W)

Còn hàng

24.320.000đ
25.420.000đ -4%
NCPC ULTRA GAMING 10 (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 24.320.000đ
- Giá niêm yết: 25.420.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
 NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
Tiết kiệm: 5.800.000đ
NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)

Còn hàng

24.900.000đ
30.700.000đ -19%
NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
- Giá bán: 24.900.000đ
- Giá niêm yết: 30.700.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC STREAMER 15 (i7 12700F | RTX 3070 6GB | RAM 16GB)
Tiết kiệm: 8.890.000đ
NCPC STREAMER 15 (i7 12700F | RTX 3070 6GB | RAM 16GB)

Còn hàng

32.100.000đ
40.990.000đ -22%
NCPC STREAMER 15 (i7 12700F | RTX 3070 6GB | RAM 16GB)
- Giá bán: 32.100.000đ
- Giá niêm yết: 40.990.000đ
- Bảo hành: Theo linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC - 03 (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
Tiết kiệm: 1.840.000đ
Bộ PC - 03 (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 3060/ 650W)

Còn hàng

21.500.000đ
23.340.000đ -8%
Bộ PC - 03 (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 21.500.000đ
- Giá niêm yết: 23.340.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
 NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super 4G)
Tiết kiệm: 3.750.000đ
NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super 4G)

Còn hàng

16.150.000đ
19.900.000đ -19%
NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 Super 4G)
- Giá bán: 16.150.000đ
- Giá niêm yết: 19.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
Tiết kiệm: 6.600.000đ
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)

Còn hàng

20.300.000đ
26.900.000đ -25%
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
- Giá bán: 20.300.000đ
- Giá niêm yết: 26.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC STREAMER 16 (Intel Core i5 12400 | RTX 3070 | RAM 16GB)
Tiết kiệm: 6.830.000đ
NCPC STREAMER 16 (Intel Core i5 12400 | RTX 3070 | RAM 16GB)

Còn hàng

28.170.000đ
35.000.000đ -20%
NCPC STREAMER 16 (Intel Core i5 12400 | RTX 3070 | RAM 16GB)
- Giá bán: 28.170.000đ
- Giá niêm yết: 35.000.000đ
- Bảo hành: Theo linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ PC được build theo nhu cầu cũng như tối ưu cho từng linh kiện. Hàng mới chính hãng 100%
Bộ PC - 01 (Core i3 12100F/ H610M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ GTX 1650 Super/ 650W)
Tiết kiệm: 1.000.000đ
Bộ PC - 01 (Core i3 12100F/ H610M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ GTX 1650 Super/ 650W)

Còn hàng

13.500.000đ
14.500.000đ -7%
Bộ PC - 01 (Core i3 12100F/ H610M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ GTX 1650 Super/ 650W)
- Giá bán: 13.500.000đ
- Giá niêm yết: 14.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
Bộ PC Gaming ASUS ROG X EVANGELION LIMITED
Tiết kiệm: 4.510.000đ
Bộ PC Gaming ASUS ROG X EVANGELION LIMITED

Còn hàng

105.990.000đ
110.500.000đ -4%
Bộ PC Gaming ASUS ROG X EVANGELION LIMITED
- Giá bán: 105.990.000đ
- Giá niêm yết: 110.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
 NCPC ULTRA GAMING 07 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080Ti 12G)
Tiết kiệm: 12.200.000đ
NCPC ULTRA GAMING 07 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080Ti 12G)

Còn hàng

82.000.000đ
94.200.000đ -13%
NCPC ULTRA GAMING 07 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080Ti 12G)
- Giá bán: 82.000.000đ
- Giá niêm yết: 94.200.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC (Intel Core i5 12400F | RTX 2060 6GB | RAM 16GB)
Tiết kiệm: 6.800.000đ
Bộ PC (Intel Core i5 12400F | RTX 2060 6GB | RAM 16GB)

Còn hàng

19.200.000đ
26.000.000đ -26%
Bộ PC (Intel Core i5 12400F | RTX 2060 6GB | RAM 16GB)
- Giá bán: 19.200.000đ
- Giá niêm yết: 26.000.000đ
- Bảo hành: Theo linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Được xây dựng theo nhu cầu gaming , mới chính hãng 100%
Bộ PC - 02 (Core i3 12100F/ H610M/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ RX 6500 XT/ 650W)
Tiết kiệm: 1.609.000đ
Bộ PC - 02 (Core i3 12100F/ H610M/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ RX 6500 XT/ 650W)

Còn hàng

10.590.000đ
12.199.000đ -13%
Bộ PC - 02 (Core i3 12100F/ H610M/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ RX 6500 XT/ 650W)
- Giá bán: 10.590.000đ
- Giá niêm yết: 12.199.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
Bộ PC (Intel Core i7-12700K/ Z690/ 32GB RAM/ RTX 3060/ 850W)
Tiết kiệm: 7.910.000đ
Bộ PC (Intel Core i7-12700K/ Z690/ 32GB RAM/ RTX 3060/ 850W)

Còn hàng

38.590.000đ
46.500.000đ -17%
Bộ PC (Intel Core i7-12700K/ Z690/ 32GB RAM/ RTX 3060/ 850W)
- Giá bán: 38.590.000đ
- Giá niêm yết: 46.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
 NCPC ULTRA GAMING 06 (I9-11900K/Z590/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080 12Gb)
Tiết kiệm: 2.990.000đ
NCPC ULTRA GAMING 06 (I9-11900K/Z590/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080 12Gb)

Còn hàng

48.000.000đ
50.990.000đ -6%
NCPC ULTRA GAMING 06 (I9-11900K/Z590/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3080 12Gb)
- Giá bán: 48.000.000đ
- Giá niêm yết: 50.990.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC AMD Ryzen 5 5600x | 3060 12GB
Tiết kiệm: 5.760.000đ
Bộ PC AMD Ryzen 5 5600x | 3060 12GB

Còn hàng

24.740.000đ
30.500.000đ -19%
Bộ PC AMD Ryzen 5 5600x | 3060 12GB
- Giá bán: 24.740.000đ
- Giá niêm yết: 30.500.000đ
- Bảo hành: Theo Linh Kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC One Piece (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
Tiết kiệm: 1.000.000đ
NCPC One Piece (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RTX 3060/ 650W)

Còn hàng

20.670.000đ
21.670.000đ -5%
NCPC One Piece (Core i5-12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 20.670.000đ
- Giá niêm yết: 21.670.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC Esport 11 (R5-5500/ B550M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RX 6600 XT/ 650W)
Tiết kiệm: 1.090.000đ
NCPC Esport 11 (R5-5500/ B550M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RX 6600 XT/ 650W)

Còn hàng

21.700.000đ
22.790.000đ -5%
NCPC Esport 11 (R5-5500/ B550M/ 16GB RAM/ 250GB SSD/ RX 6600 XT/ 650W)
- Giá bán: 21.700.000đ
- Giá niêm yết: 22.790.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Giảm giá 100K khi mua màn hình kèm PC Giảm giá 5% khi mua Gear kèm PC
NCPC ULTRA GAMING 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3070TI 8G)
Tiết kiệm: 2.300.000đ
NCPC ULTRA GAMING 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3070TI 8G)

Còn hàng

42.200.000đ
44.500.000đ -5%
NCPC ULTRA GAMING 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/1T SSD/VGA RTX 3070TI 8G)
- Giá bán: 42.200.000đ
- Giá niêm yết: 44.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Bộ PC AMD Ryzen 9 5900X | 3080 12GB | RAM 16GB
Tiết kiệm: 8.740.000đ
Bộ PC AMD Ryzen 9 5900X | 3080 12GB | RAM 16GB

Còn hàng

46.760.000đ
55.500.000đ -16%
Bộ PC AMD Ryzen 9 5900X | 3080 12GB | RAM 16GB
- Giá bán: 46.760.000đ
- Giá niêm yết: 55.500.000đ
- Bảo hành: Theo Linh Kiện
- Kho hàng: Còn hàng

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VIẾT CÔNG
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NGUYỄN CÔNG
Địa chỉ: Số 377-379 Trương Định, tổ 41 - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Mã số thuế: 0107568451 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hà Nội (22/12/2015)
Mua hàng: 0989336366
GÓP Ý : 0971113333. Email: info@nguyencongpc.vn. Website: nguyencongpc.vn. Fanpage: www.facebook.com/MAY.TINH.NGUYEN.CONG

mes zalo