NVIDIA phản hồi những chỉ trích của người dùng xung quanh việc ra mắt RTX 3080

07:22 - 22/09/2020