Phiên bản GTX 1650 GDDR6 có hiệu năng hơn 6.4% so với GDDR5 - Cú hích mới từ NVIDIA

03:38 - 04/04/2020