PC STREAM GAME

(Tổng 18 sản phẩm)
Danh mục
Hãng sản xuất
  • NCPC (16)
NCPC STREAMER 09 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3070 Ti MASTER 8G)
Tiết kiệm: 2.400.000đ
NCPC STREAMER 09 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3070 Ti MASTER 8G)
54.500.000đ
56.900.000đ -4%
NCPC STREAMER 09 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3070 Ti MASTER 8G)
- Giá bán: 54.500.000đ
- Giá niêm yết: 56.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK622 trị giá 3.000.000đ - Chuột Cooler Master MM711 Black Mate trị giá 1.000.000đ - Bàn di chuột NC
Bộ PC (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 6GB/700W)
Tiết kiệm: 1.000.000đ
Bộ PC (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 6GB/700W)
14.900.000đ
15.900.000đ -6%
Bộ PC (I3-10105F/H510/8GB RAM/256GB SSD/VGA GTX 1660 6GB/700W)
- Giá bán: 14.900.000đ
- Giá niêm yết: 15.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
 NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
Tiết kiệm: 1.400.000đ
NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
29.300.000đ
30.700.000đ -5%
NCPC STREAMER 02 (I7-11700F/B560M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
- Giá bán: 29.300.000đ
- Giá niêm yết: 30.700.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột vi tính Cooler Master CM110 trị giá 500.000đ - Bàn di chuột NC
Bộ PC (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ W650)
Tiết kiệm: 1.410.000đ
Bộ PC (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ W650)
29.990.000đ
31.400.000đ -4%
Bộ PC (Core i5-12400F/ B660M/ RAM 16GB/ SSD 512GB/ VGA RTX 3060/ W650)
- Giá bán: 29.990.000đ
- Giá niêm yết: 31.400.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
Tiết kiệm: 1.100.000đ
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
25.800.000đ
26.900.000đ -4%
NCPC STREAMER 01 (I5-12400F/B660M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA VGA RTX 3050 8G)
- Giá bán: 25.800.000đ
- Giá niêm yết: 26.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột vi tính Cooler Master CM110 trị giá 500.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 07 (I9-12900K/Z690-E/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
Tiết kiệm: 4.500.000đ
NCPC STREAMER 07 (I9-12900K/Z690-E/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
81.000.000đ
85.500.000đ -5%
NCPC STREAMER 07 (I9-12900K/Z690-E/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
- Giá bán: 81.000.000đ
- Giá niêm yết: 85.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK622 trị giá 3.000.000đ - Chuột Cooler Master MM711 Black Mate trị giá 1.000.000đ - Tai nghe ASUS TUF GAMING H3 trị giá 950.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 4G)
Tiết kiệm: 700.000đ
NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 4G)
19.200.000đ
19.900.000đ -4%
NCPC STREAMER 03 (I5-12400F/H610M/16GB RAM/1T HDD/250GB SSD/VGA GTX 1650 4G)
- Giá bán: 19.200.000đ
- Giá niêm yết: 19.900.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột vi tính Cooler Master CM110 trị giá 500.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 04 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3050 8GB)
Tiết kiệm: 1.600.000đ
NCPC STREAMER 04 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3050 8GB)
33.600.000đ
35.200.000đ -5%
NCPC STREAMER 04 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3050 8GB)
- Giá bán: 33.600.000đ
- Giá niêm yết: 35.200.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8GB)
Tiết kiệm: 2.800.000đ
NCPC STREAMER 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8GB)
40.000.000đ
42.800.000đ -7%
NCPC STREAMER 05 (I7-12700K/Z690/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8GB)
- Giá bán: 40.000.000đ
- Giá niêm yết: 42.800.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC STREAMER 06 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8GB)
Tiết kiệm: 2.000.000đ
NCPC STREAMER 06 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8GB)
48.800.000đ
50.800.000đ -4%
NCPC STREAMER 06 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8GB)
- Giá bán: 48.800.000đ
- Giá niêm yết: 50.800.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK622 trị giá 3.000.000đ - Chuột Cooler Master MM711 Black Mate trị giá 1.000.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC STREAMER 08 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
Tiết kiệm: 2.000.000đ
NCPC STREAMER 08 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
56.800.000đ
58.800.000đ -3%
NCPC STREAMER 08 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/1TB SSD/VGA RTX 3080 OC Edition 10G)
- Giá bán: 56.800.000đ
- Giá niêm yết: 58.800.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK622 trị giá 3.000.000đ - Chuột Cooler Master MM711 Black Mate trị giá 1.000.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC STREAMER 10 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8G)
Tiết kiệm: 1.700.000đ
NCPC STREAMER 10 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8G)
41.000.000đ
42.700.000đ -4%
NCPC STREAMER 10 (I7-11700K/Z590/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060Ti 8G)
- Giá bán: 41.000.000đ
- Giá niêm yết: 42.700.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 11 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
Tiết kiệm: 3.190.000đ
NCPC STREAMER 11 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
37.800.000đ
40.990.000đ -8%
NCPC STREAMER 11 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
- Giá bán: 37.800.000đ
- Giá niêm yết: 40.990.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC STREAMER 12 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8G)
Tiết kiệm: 4.450.000đ
NCPC STREAMER 12 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8G)
54.300.000đ
58.750.000đ -8%
NCPC STREAMER 12 (I9-12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3070Ti 8G)
- Giá bán: 54.300.000đ
- Giá niêm yết: 58.750.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK622 trị giá 3.000.000đ - Chuột Cooler Master MM711 Black Mate trị giá 1.000.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC STREAMER 13 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
Tiết kiệm: 1.800.000đ
NCPC STREAMER 13 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
33.200.000đ
35.000.000đ -5%
NCPC STREAMER 13 (I5-12600K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12GB)
- Giá bán: 33.200.000đ
- Giá niêm yết: 35.000.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
 NCPC STREAMER 14 (I7-10700F/B560M/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12G)
Tiết kiệm: 1.900.000đ
NCPC STREAMER 14 (I7-10700F/B560M/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12G)
28.600.000đ
30.500.000đ -6%
NCPC STREAMER 14 (I7-10700F/B560M/16GB RAM/500GB SSD/VGA RTX 3060 12G)
- Giá bán: 28.600.000đ
- Giá niêm yết: 30.500.000đ
- Bảo hành: Bảo hành theo từng linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Chương trình khuyến mại
Hoặc lựa chọn gói Quà Tặng Gaming: - Bàn phim Bàn phím dây Cooler Master SK620 trị giá 1.400.000đ - Chuột máy tính Galax Slider 05 RGB trị giá 880.000đ - Bàn di chuột NC
NCPC Workstation Core i9 - 12900k | 16GB | SSD 250GB | RTX 3060
Tiết kiệm: 2.900.000đ
NCPC Workstation Core i9 - 12900k | 16GB | SSD 250GB | RTX 3060
43.000.000đ
45.900.000đ -6%
NCPC Workstation Core i9 - 12900k | 16GB | SSD 250GB | RTX 3060
- Giá bán: 43.000.000đ
- Giá niêm yết: 45.900.000đ
- Bảo hành: Theo linh kiện
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính Workstation Core i9 12900k , Ram 16G, RTX 3060 cấu hình được dùng giải trí , đồ họa 2D, 3D và dựng phim chuyên nghiệp... Hàng chính hãng 100%
Bộ PC GUNDAM Intel Core i9-11900K | RTX 3080
Tiết kiệm: 5.000.000đ
Bộ PC GUNDAM Intel Core i9-11900K | RTX 3080
92.000.000đ
97.000.000đ -5%
Bộ PC GUNDAM Intel Core i9-11900K | RTX 3080
- Giá bán: 92.000.000đ
- Giá niêm yết: 97.000.000đ
- Bảo hành: THEO LINH KIỆN
- Kho hàng: Liên hệ

Streamer - Một trong những nghề hot 

Streamer hiện tại với nhiều người thì đã được coi là một nghề có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định hay thậm chí là cao hơn khá nhiều rất nhiều ngành nghề khác, không chỉ mang lại tiền bạc mà Streamer cũng được coi là một người nổi tiếng, một người có sức ảnh hưởng đến với cộng động và có cả danh vọng cho những người thành công trên con đường này. Dù là một nghề có tuổi đời chưa đến chục năm nhưng streamer hiện tại đang là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi.

Để trở thành một streamer thì cần rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố cực kì quan trọng góp phần tạo nên thành công cho những ai muốn đi theo làm con đường này đó chính là việc có được hệ thống thiết bị tốt - cụ thể ở đây là một bộ PC máy tính cấu hình cao hiệu năng tối ưu phục vụ tốt cho nhu cầu Stream Game. Tuy nhiên, không phải streamer nào cũng có đầy đủ các kiến thức về công nghệ để có thể tự mình build PC Stream hiệu năng trên giá thành tối ưu. Vì vậy bài viết hôm nay của Nguyễn Công PC sẽ giúp bạn có thêm thông tin để chọn mua cho mình được một bộ PC ưng ý để làm stream.


Một vài cấu hình PC Stream tầm giá từ 15 đến 20 triệu cho những ai muốn bước chân vào làm Streamer

Năm 2020 và năm 2021 khi đại dịch Covid 19 vẫn đang bùng phát và diễn biến vô cùng phức tạp, việc phần lớn mọi người chọn các phương thức giải trí tại nhà thì đây lại là cơ hội cho sự phát triển của ngành công nghiệp Stream Game. Thế nhưng nên đầu tư bao nhiêu là đủ để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo chất lượng hình ảnh Stream và trải nghiệm chơi Game?

Không cần đầu tư tới hàng chục triệu đồng hay thậm chí cả trăm triệu như các Streamer ở trên. Nguyễn Công PC sẽ giúp bạn xây dựng một cấu hình PC gaming tiết kiệm nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo chơi game và stream tốt nhất. Trong mức giá khoảng 20 triệu đồng, cấu hình tối ưu nhất Nguyễn Công tư vấn cho bạn đó là:

Cấu hình PC Stream thứ nhất

Màn hình: E - Dra EGM24F1, tấm nền IPS, độ phân giải Full HD, 144Hz
CPU: Intel Core i3 12100F
Card đồ hoạ: AMD Radeon RX 6500 XT
Bo Mạch Chủ: Dòng Main H610
Ram: 8GB, Nguyễn Công PC khuyến nghị khách hàng nâng cấp lên 16GB Ram
SSD: 256GB
Nguồn: 500W
Tản nhiệt: Tản nhiệt khí

Cấu hình PC Stream thứ hai

CPU: AMD Ryzen 5 5600X
Card đồ hoạ: RX 6500 XT
Bo mạch chủ: B550
Ram: 16GB
SSD: 250

Cấu hình PC Stream thứ ba

CPU Intel Core i5-12400F
Mainboard H610M
Ram DDR4 8G bus 3200 RGB
SSD M2 Nvme 250G
HDD 1T
VGA GTX 1650 4G
Nguồn Thermaltake Smart BX1 650W (80 PLUS Bronze/Active PFC)
VỎ CASE VITRA MERCURY M5 BLACK KÈM 3 FAN RGB
Tản nhiệt khí CPU Xigmatek AIR-KILLER S

Cấu hình PC Stream thứ tư

CPU Intel Core i5-12400F
Mainboard H610M
Ram DDR4 8G bus 3200 RGB
SSD M2 Nvme 250G 
HDD 1T
VGA GTX 1650 4G
Nguồn Thermaltake Smart BX1 650W (80 PLUS Bronze/Active PFC)
VỎ CASE VITRA MERCURY M5 BLACK KÈM 3FAN RGB
Tản nhiệt khí CPU Xigmatek AIR-KILLER S

Ngoài ra, Nguyễn Công PC còn có các cấu hình PC chuyên phục vụ cho nhu cầu làm Stream của mọi người, xem chi tiết tại đây. 

Cùng với đó là các chính sách vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng

- Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đúng với đơn đặt hàng

- Giao hàng tận nơi mọi miền Tổ Quốc

- Chế độ bảo hành nhanh gọn, chính xác với dịch vụ bảo hành tại nhà

- Đội ngũ kỹ thuật viên, tư vấn viên chuyên nghiệp, đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng Visa, Mastercard

- Thời hạn đổi trả sản phẩm lỗi tối thiểu là 15 ngày

Ngoài ra tất cả các linh kiện mà các bạn mua hàng tại Nguyễn Công PC đều là sản phẩm chính hãng và được hưởng toàn bộ quyền lợi về bảo hành mà không gặp vấn đề gì trong quá trình sử dụng. Ngoài ra nếu như trong 15 ngày sản phẩm của bạn có vấn đề về lỗi sản xuất sẽ ngay lập được đổi sang một sản phẩm tương đương để không mất thời gian chờ đợi bảo hành. Thêm vào đó Nguyễn Công PC còn hỗ trợ trả góp cho tất cả sản phẩm đang kinh doanh để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn.

 

 

WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VIẾT CÔNG
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NGUYỄN CÔNG
Địa chỉ: Số 377-379 Trương Định, tổ 41 - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Mã số thuế: 0107568451 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hà Nội (22/12/2015)
Mua hàng: 0989336366
GÓP Ý : 0971113333. Email: info@nguyencongpc.vn. Website: nguyencongpc.vn. Fanpage: www.facebook.com/MAY.TINH.NGUYEN.CONG

mes zalo