Danh mục sản phẩm
Đóng

Server - Máy ảo hóa

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5-2660 v2 : 40 Threads

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5-2660 v2 : 40 Threads 22.500.000 đ

Server Dual Xeon E5-2678 V3

Server Dual Xeon E5-2678 V3 47.900.000 đ 48.900.000 đ -2%

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5-2670

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5-2670 16.900.000 đ 18.900.000 đ -11%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / GTX 1050Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / GTX 1050Ti 4G 26.990.000 đ 33.900.000 đ -20%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / 1660 6G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / 1660 6G 28.900.000 đ 33.500.000 đ -14%

Bộ PC Dual Xeon E5-2696 V4

Bộ PC Dual Xeon E5-2696 V4 139.900.000 đ

WORKSTATION DUAL XEON E5-2680 V3

WORKSTATION DUAL XEON E5-2680 V3 35.600.000 đ 39.900.000 đ -11%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2660 v2 40 Threads / 16Gb / VGA GTX 1050Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2660 v2 40 Threads / 16Gb / VGA GTX 1050Ti 4G 21.800.000 đ 25.900.000 đ -16%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / Quadro P2000 5Gb

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / Quadro P2000 5Gb 35.500.000 đ 38.500.000 đ -8%

WORKSTATION DUAL XEON PLATIMNUM P-8136 112 THREAD / 256Gb / 2x2080Ti

WORKSTATION DUAL XEON PLATIMNUM P-8136 112 THREAD / 256Gb / 2x2080Ti 500.000.000 đ

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680V2 / 32Gb / GTX 1060 6Gb

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680V2 / 32Gb / GTX 1060 6Gb 29.900.000 đ 37.250.000 đ -20%

Workstation Dual E5 2696v4 / RTX 8000 48GB / Ram 512GB

Workstation Dual E5 2696v4 / RTX 8000 48GB / Ram 512GB 369.000.000 đ 459.000.000 đ -20%

WORKSTATION DUAL XEON E5 2670 V2 / 32GB / GTX 1050Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5 2670 V2 / 32GB / GTX 1050Ti 4G 19.900.000 đ 22.990.000 đ -13%

WORKSTATION E5 2673 v4 / Z10 / 128GB / RTX 2080

WORKSTATION E5 2673 v4 / Z10 / 128GB / RTX 2080 104.390.000 đ

BỘ PC  DUAL XEON E5 2695 v2 / 32GB / GTX 1060 6GB

BỘ PC DUAL XEON E5 2695 v2 / 32GB / GTX 1060 6GB 26.500.000 đ 35.900.000 đ -26%

Workstation Dual Xeon E5 2696 V4/128Gb/SSD 1TB/RTX 5000

Workstation Dual Xeon E5 2696 V4/128Gb/SSD 1TB/RTX 5000 196.100.000 đ