Danh mục sản phẩm
Đóng

Server - Máy ảo hóa

BỘ PC  DUAL XEON E5 2680 v2 / RAM 64GB / 1050 Ti

BỘ PC DUAL XEON E5 2680 v2 / RAM 64GB / 1050 Ti 25.990.000 đ 30.490.000 đ -15%

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5 2660 v2 : 40 Threads

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5 2660 v2 : 40 Threads 22.500.000 đ

Server Dual Xeon E5 2678 V3

Server Dual Xeon E5 2678 V3 47.900.000 đ 48.900.000 đ -2%

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5 2670

Bộ PC chạy ảo hóa Dual Xeon E5 2670 19.990.000 đ 25.490.000 đ -22%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / GTX 1050 Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / GTX 1050 Ti 4G 27.490.000 đ 28.900.000 đ -5%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / 1660 Super 6G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / 1660 Super 6G 28.900.000 đ 29.900.000 đ -3%

Bộ PC Dual Xeon E5-2696 V4

Bộ PC Dual Xeon E5-2696 V4 139.900.000 đ

WORKSTATION DUAL XEON E5-2660 v2 40 Threads / 16Gb / VGA GTX 1050 Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5-2660 v2 40 Threads / 16Gb / VGA GTX 1050 Ti 4G 21.800.000 đ 25.900.000 đ -16%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2680 V3

WORKSTATION DUAL XEON E5-2680 V3 35.600.000 đ 39.900.000 đ -11%

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / Quadro P2000 5Gb

WORKSTATION DUAL XEON E5-2678 V3 / 32GB / Quadro P2000 5Gb 35.500.000 đ 38.500.000 đ -8%

WORKSTATION DUAL XEON PLATIMNUM P-8136 112 THREAD / 256Gb / 2x2080 Ti

WORKSTATION DUAL XEON PLATIMNUM P-8136 112 THREAD / 256Gb / 2x2080 Ti 500.000.000 đ

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680 v2 / 32Gb / GTX 1060 6Gb

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680 v2 / 32Gb / GTX 1060 6Gb 29.900.000 đ 37.250.000 đ -20%

Workstation Dual E5 2696 v4 / RTX 8000 48GB / Ram 512GB

Workstation Dual E5 2696 v4 / RTX 8000 48GB / Ram 512GB 369.000.000 đ 459.000.000 đ -20%

WORKSTATION E5 2673 v4 / Z10 / 128GB / RTX 2080

WORKSTATION E5 2673 v4 / Z10 / 128GB / RTX 2080 104.390.000 đ

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680 v2 / 32GB / GTX 1050 Ti 4G

WORKSTATION DUAL XEON E5 2680 v2 / 32GB / GTX 1050 Ti 4G 22.990.000 đ 23.990.000 đ -4%

BỘ PC  DUAL XEON E5 2695 v2 / 32GB / GTX 1060 6GB

BỘ PC DUAL XEON E5 2695 v2 / 32GB / GTX 1060 6GB 26.500.000 đ 35.900.000 đ -26%

Workstation Dual Xeon E5 2696 V4/128Gb/SSD 1TB/RTX 5000

Workstation Dual Xeon E5 2696 V4/128Gb/SSD 1TB/RTX 5000 196.100.000 đ