Danh mục sản phẩm
Đóng

Bộ Máy Sử Dụng CPU Intel Core I

Bộ PC i5 10400 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10400 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 23.800.000 đ

Bộ PC i5 10600 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10600 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 25.400.000 đ

Bộ PC i5 10500 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10500 | B460 GAMING | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 24.500.000 đ

Bộ PC i5 10600 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10600 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 19.990.000 đ 21.990.000 đ -9%

Bộ PC i5 10500 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10500 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 19.490.000 đ 21.490.000 đ -9%

Bộ PC i5 10400 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10400 | B460 | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 18.490.000 đ 20.490.000 đ -10%

Bộ PC Intel Core i3 10100 | B460 Plus | RAM 8G | RX 570 8G

Bộ PC Intel Core i3 10100 | B460 Plus | RAM 8G | RX 570 8G 14.900.000 đ

Bộ PC Intel Core i7 10700 | Z490 | RAM 16G | GTX 1050 Ti

Bộ PC Intel Core i7 10700 | Z490 | RAM 16G | GTX 1050 Ti 23.990.000 đ

Bộ PC i9 10900K | Z490 MASTER | RAM 64GB Dominator | RTX 2080TI

Bộ PC i9 10900K | Z490 MASTER | RAM 64GB Dominator | RTX 2080TI 91.490.000 đ

Bộ PC i5 10400 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10400 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 24.000.000 đ

Bộ PC i5 10500 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10500 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 24.700.000 đ

Bộ PC i5 10600 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC i5 10600 | Z490 | RAM 16GB | RTX 2060 | NVMe 25.600.000 đ

Bộ PC i5 10600 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10600 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 21.500.000 đ 22.500.000 đ -4%

Bộ PC i5 10500 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10500 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 20.590.000 đ 21.990.000 đ -6%

Bộ PC i5 10400 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB

Bộ PC i5 10400 | Z490 UD | RAM 16GB | GTX 1660 6GB 19.900.000 đ 21.900.000 đ -9%

PC i9 10900k | Z490 AORUS MASTER | RAM 32GB | RTX 2070 8GB

PC i9 10900k | Z490 AORUS MASTER | RAM 32GB | RTX 2070 8GB 55.390.000 đ

Bộ PC Intel Core i9 9900K | RAM 32G | RTX 2060 | NVMe

Bộ PC Intel Core i9 9900K | RAM 32G | RTX 2060 | NVMe 37.600.000 đ 39.950.000 đ -6%

Bộ PC Super Extreme i9 9980XE | RAM 64GB | RTX 2060 Super | 970 Evo Plus 1TB

Bộ PC Super Extreme i9 9980XE | RAM 64GB | RTX 2060 Super | 970 Evo Plus 1TB 88.990.000 đ

Bộ PC Intel Core i9 9900K | 32G RAM | RTX 2080

Bộ PC Intel Core i9 9900K | 32G RAM | RTX 2080 49.990.000 đ

Bộ PC Extreme i9 9980XE | RAM 128GB Platinum | 2 x RTX 2080 ti | 970 Evo Plus 1TB

Bộ PC Extreme i9 9980XE | RAM 128GB Platinum | 2 x RTX 2080 ti | 970 Evo Plus 1TB 181.450.000 đ