Test Cinebench : AMD Threadripper 2950x, 2970wx, 2990wx, i9 7900x, Xeon Platinum P8136

21-12-2018 04:43
AMD Threadripper 2950x AMD Threadripper 2970wx AMD Threadripper 2990wx INTEL Core i9 7900x INTEL Xeon Platinum P8136
– 16 Core 32 Threads
– Xung 3.5 Turbo 4.4Ghz
– Công nghệ 12 nm
– Bộ nhớ đệm 40Mb
– 24 Core 48 Threads
– Xung 3.0 Turbo 4.2Ghz
– Công nghệ 12 nm
– Bộ nhớ đệm 76Mb
– 32 Core 64 Threads
– Xung 3.0 Turbo 4.2Ghz
– Công nghệ 12 nm
– Bộ nhớ đệm : 80Mb
– 10 Core 20 Threads
– Xung 3.3 Turbo 4.3Ghz
– Công nghệ 14 nm
– Bộ nhớ đệm : 13.75 MB
– 28 Core 56 Threads
– Xung 2.0 Turbo 3.5Ghz
– Công nghệ 14 nm
– Bộ nhớ đệm : 38.5 MB MB

Đập hộp AMD Threadripper 2950x, 2970wx mới ra lò về Việt Nam : 

Bộ máy tính sử dụng CPU 2990wx

Dual Xeon Platinum P8136 112 Luồng render : 

Bộ máy tính sử dụng CPU i9 9900k : 

VIDEO Tổng hợp kết quả Test CINEBENCH R15 :

Nhận xét bài viết
097.111.3333

© Bản quyền thuộc về nguyencongpc.vn

Facebook Messenger