AMD Threadripper 2950x AMD Threadripper 2970wx AMD Threadripper 2990wx INTEL Core i9 7900x INTEL Xeon Platinum P8136
- 16 Core 32 Threads - Xung 3.5 Turbo 4.4Ghz - Công nghệ 12 nm - Bộ nhớ đệm 40Mb - 24 Core 48 Threads - Xung 3.0 Turbo 4.2Ghz - Công nghệ 12 nm - Bộ nhớ đệm 76Mb - 32 Core 64 Threads - Xung 3.0 Turbo 4.2Ghz - Công nghệ 12 nm - Bộ nhớ đệm : 80Mb - 10 Core 20 Threads - Xung 3.3 Turbo 4.3Ghz - Công nghệ 14 nm - Bộ nhớ đệm : 13.75 MB - 28 Core 56 Threads - Xung 2.0 Turbo 3.5Ghz - Công nghệ 14 nm - Bộ nhớ đệm : 38.5 MB MB
Đập hộp AMD Threadripper 2950x, 2970wx mới ra lò về Việt Nam :  Bộ máy tính sử dụng CPU 2990wx Dual Xeon Platinum P8136 112 Luồng render :  Bộ máy tính sử dụng CPU i9 9900k :  VIDEO Tổng hợp kết quả Test CINEBENCH R15 :