Bộ lọc
 • Thương hiệu
  AMD
  INTEL
 • Loại CPU
  DESKTOP
  SERVER
 • Dòng CPU
  Intel Celeron
  Intel Pentium
  Intel Core i3
  Intel Core i5
  Intel Core i7
  Intel Core i9
  Intel Core X
  Intel Xeon
  AMD Ryzen Athlon
  AMD Ryzen 3
  AMD Ryzen 5
  AMD Ryzen 7
  AMD Ryzen 9
  AMD Ryzen Threadripper
  AMD EPYC
 • Đơn Giá
  0 - 10 triệu
  10 - 20 triệu
  20-30 triệu
  30- 50 triệu
  50 - 100 triệu
  100 - 200 triệu
  > 200 triệu
 • Socket
  LGA 1150
  LGA 1151
  LGA 1151-V2
  LGA 1200
  LGA 1366
  LGA 2011
  LGA 2011-3
  LGA 2066
  LGA 3647
  FM2+
  AM3+
  AM4
  TRX40
  sTR4
  SP3
 • Số nhân
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  22
  24
  26
  28
  32
  56
  64
 • Số luồng
  2
  4
  6
  8
  12
  16
  20
  24
  28
  32
  36
  40
  44
  48
  52
  56
  64
  96
  112
  128
Xóa bộ lọc Áp dụng
Danh mục sản phẩm
Đóng
 • Thương hiệu
  AMD
  INTEL
 • Loại CPU
  DESKTOP
  SERVER
 • Dòng CPU
  Intel Celeron
  Intel Pentium
  Intel Core i3
  Intel Core i5
  Intel Core i7
  Intel Core i9
  Intel Core X
  Intel Xeon
  AMD Ryzen Athlon
  AMD Ryzen 3
  AMD Ryzen 5
  AMD Ryzen 7
  AMD Ryzen 9
  AMD Ryzen Threadripper
  AMD EPYC
 • Đơn Giá
  0 - 10 triệu
  10 - 20 triệu
  20-30 triệu
  30- 50 triệu
  50 - 100 triệu
  100 - 200 triệu
  > 200 triệu
 • Socket
  LGA 1150
  LGA 1151
  LGA 1151-V2
  LGA 1200
  LGA 1366
  LGA 2011
  LGA 2011-3
  LGA 2066
  LGA 3647
  FM2+
  AM3+
  AM4
  TRX40
  sTR4
  SP3
 • Bộ lọc khác
  • Số nhân
   2
   4
   6
   8
   10
   12
   14
   16
   18
   20
   22
   24
   26
   28
   32
   56
   64
  • Số luồng
   2
   4
   6
   8
   12
   16
   20
   24
   28
   32
   36
   40
   44
   48
   52
   56
   64
   96
   112
   128

Cpu INTEL

CPU Intel Xeon Gold 6248 (20 Nhân / 40 Luồng / 2.5GHz turbo 3.9GHz / 27.5MB Cache)

CPU Intel Xeon Gold 6248 (20 Nhân / 40 Luồng / 2.5GHz turbo 3.9GHz / 27.5MB Cache) 87.000.000 đ

CPU Intel Xeon Silver 4110 (8 Nhân / 16 Luồng / 2.1GHz turbo 3.0GHz / 11MB Cache)

CPU Intel Xeon Silver 4110 (8 Nhân / 16 Luồng / 2.1GHz turbo 3.0GHz / 11MB Cache) 14.900.000 đ

CPU Intel PENTIUM G5420 (3.80GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB)

CPU Intel PENTIUM G5420 (3.80GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB) 1.480.000 đ

CPU Intel Core i5 10600KF (4.1GHz turbo 4.8GHz | 6 nhân | 12 luồng | 12MB Cache)

CPU Intel Core i5 10600KF (4.1GHz turbo 4.8GHz | 6 nhân | 12 luồng | 12MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Core i5 10400F (2.9GHz turbo 4.3GHz | 6 nhân | 12 luồng | 12MB Cache)

CPU Intel Core i5 10400F (2.9GHz turbo 4.3GHz | 6 nhân | 12 luồng | 12MB Cache) 4.290.000 đ

CPU Intel Core i3 10320 (3.8GHz turbo 4.6GHz | 4 nhân | 8 luồng | 8MB Cache)

CPU Intel Core i3 10320 (3.8GHz turbo 4.6GHz | 4 nhân | 8 luồng | 8MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Core i5 10400 (2.9GHz turbo 4.3GHz | 6 nhân 12 luồng | 12MB Cache)

CPU Intel Core i5 10400 (2.9GHz turbo 4.3GHz | 6 nhân 12 luồng | 12MB Cache) 4.890.000 đ

CPU Intel Celeron Processor G5920 (3.5GHz | 2 nhân | 2 luồng | 2MB Cache)

CPU Intel Celeron Processor G5920 (3.5GHz | 2 nhân | 2 luồng | 2MB Cache) 1.490.000 đ

CPU Intel Celeron Processor G5900 (3.4GHz | 2 nhân | 2 luồng | 2MB Cache)

CPU Intel Celeron Processor G5900 (3.4GHz | 2 nhân | 2 luồng | 2MB Cache) 1.190.000 đ

CPU Intel Pentium Gold G6600 (4.2GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache)

CPU Intel Pentium Gold G6600 (4.2GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Pentium Gold G6400 (4.0GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache)

CPU Intel Pentium Gold G6400 (4.0GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache) 1.590.000 đ

CPU Intel Pentium Gold G6500 (4.1GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache)

CPU Intel Pentium Gold G6500 (4.1GHz | 2 nhân | 4 luồng | 4MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Core i7 10700T (2.0GHz turbo 4.5GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache)

CPU Intel Core i7 10700T (2.0GHz turbo 4.5GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Core i7 10700KF (3.8GHz turbo 5.1GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache)

CPU Intel Core i7 10700KF (3.8GHz turbo 5.1GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache) 9.890.000 đ

CPU Intel Core i7 10700F (2.9GHz turbo 4.8GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache)

CPU Intel Core i7 10700F (2.9GHz turbo 4.8GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache) 8.590.000 đ

CPU Intel Core i9 10900T (1.9GHz turbo 4.6GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache)

CPU Intel Core i9 10900T (1.9GHz turbo 4.6GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Core i9 10900KF (3.7GHz turbo 5.3GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache)

CPU Intel Core i9 10900KF (3.7GHz turbo 5.3GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache) 12.890.000 đ

CPU Intel Core i9 10900F (2.8GHz turbo 5.2GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache)

CPU Intel Core i9 10900F (2.8GHz turbo 5.2GHz | 10 nhân | 20 luồng | 20MB Cache) 11.890.000 đ

CPU Intel Core i9 10980HK (2.4GHz turbo 5.3GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache)

CPU Intel Core i9 10980HK (2.4GHz turbo 5.3GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache) Liên hệ

CPU Intel Xeon Gold 5218 16 Core / 32 Thread / 2.3GHz turbo 3.9GHz / 22MB Cache

CPU Intel Xeon Gold 5218 16 Core / 32 Thread / 2.3GHz turbo 3.9GHz / 22MB Cache 31.130.000 đ